top of page
Header_website_Citymaker_311.jpg
Dit is de banner van Citymaker

Snel

Samen ontwikkelen we scenario’s voor uw gebiedsontwikkeling.
We stappen direct in het proces, werken van grof naar fijn. Dankzij de online rekentool en onze expertise tonen we onmiddellijk de eerste resultaten. Dit resulteert in een dynamische aanpak waarbij iedereen wordt betrokken.

Compleet

Alle aspecten van gebiedsontwikkeling zijn met elkaar verbonden in Citymaker. Onze basisdata wordt tijdens het proces continu verrijkt met jullie kennis, beleid en ambities. Al onze data wordt getoond en is aanpasbaar, zo creëren we vertrouwen. Iedereen kan op elk moment zijn input kan leveren.

Inzicht

Dankzij de koppeling van alle aspecten van gebiedsontwikkeling krijgt u direct inzicht in de impact van aanpassingen. Elke discipline ziet in realtime hoe zijn beleid de inspanningen van collega's beïnvloedt, wat resulteert in heldere communicatie en een geïnformeerde besluitvorming.

Onderdelen nieuw

Alle facetten van gebiedsontwikkeling 

in één programma

bestaande bouw

financiën

milieu

bewoners

locatie

nieuwe bebouwing

parkeren

openbare ruimte

Diensten

Diensten

Eerst rekenen, dan tekenen

Ons doel is de communicatie te optimaliseren.

Door kennis te koppelen en deze objectief te visualiseren, kunnen sneller en en beter onderbouwde besluiten worden genomen. De Citymaker methode bespaart niet alleen tijd maar vergroot ook de betrokkenheid van het planteam. Citymaker versterkt het collectieve vermogen om doelen te bereiken en geeft het proces een boost! 

Scenario ontwikkeling

Met behulp van de Citymaker rekentool koppelen we ambities, kennis en expertises aan elkaar, zoals de vraag naar specifieke woningtypes, de gewenste mix van functies, het sociale programma, parkeernormen, financiën en duurzaamheidsambities. We laten zien hoe deze wensen en eisen zich tot elkaar verhouden en waar ambities elkaar versterken of tegenwerken. We maken de voor- en nadelen van verschillende keuzes en scenario’s direct én in real-time duidelijk. Iedereen kan tijdens de workshopsessies ten alle tijden hun input leveren. Onze hulp bij het opstellen van scenario’s zijn vaak korte en intensieve trajecten. We bieden bijvoorbeeld ook al een intensieve workshop van één dag aan om uw project een vliegende start geven.

Voorbeeld van een masterplan gemaakt door Citymaker

Verdichtingspotentie

Met onze geavanceerde GIS-analysetool zijn we in staat om snel alle randvoorwaarden van een gebied in kaart te brengen. We vergaren gedetailleerde informatie over de bestaande bebouwing, waaronder het type woningen, eigendomsverhoudingen (koop/huur) en de openbare ruimte. Vervolgens passen we met behulp van onze scenariogenerator verdichtingsmilieus toe op het gebied. Door de data van het bestaande gebied te combineren met nieuwe woonmilieus, verkrijgen we helder inzicht in de verdichtingspotentie van de locatie. Met onze 3D-geprinte maquetteblokjes kunnen we op een interactieve en speelse wijze samen met het hele team de uitkomsten testen. Doordat iedereen actief kan deelnemen deze maquettesessie, is het mogelijk om in een korte sessie veel inzicht te creëren.

Voorbeeld van een gebiedsontwikkeling ter illustratie van de Tenderscan

Retailtransformatie

Voor de transformatie van bestaande winkelcentra introduceren wij Citymaker Retail. Deze benadering ziet de ruime daken van winkelcentra als potentiële ontwikkelgebieden voor extra woningen, waarmee we de verdichtingsmogelijkheden van deze centra kunnen bepalen. We berekenen welk programma past en wat de kosten en opbrengsten zijn. Bij de nieuwe ontwikkeling nemen we alle aspecten mee, waaronder sloop en nieuwbouw en uiteraard ook parkeren. We onderzoeken hoe dubbelgebruik optimaal toegepast kan worden en of alles haalbaar is. Met Citymaker Retail kunnen we snel verschillende varianten creëren en testen, om zo tot de meest ideale mix voor de transformatie van het winkelcentrum te komen.

Een reeks analysekaarten over diverse onderwerpen, waaronder programma's, openbare ruimte, veiligheid en leefbaarheid.

Buurten database

Door de veelheid aan opdrachten hebben we een uitgebreide database opgebouwd van de gebieden die we hebben geanalyseerd. Deze buurten zijn samengebracht in onze online kaartenbak. Door al onze geanalyseerde gebieden samen te voegen, is er nu een database die het mogelijk maakt om buurten op een eenvoudige manier met elkaar te vergelijken. We vinden het delen van kennis belangrijk, dus onze kaartenbak is gratis toegankelijk. Als u uw buurten uit uw gemeente ook aan onze kaartenbak wilt toevoegen, kunnen wij dat voor u regelen. Dit maakt het makkelijker om uw buurten niet alleen onderling, maar ook met die van andere gemeenten te vergelijken.

Een kaart van typologisch onderzoek aan de hand van karakteristieken van een ontwikkelgebied

Lesprogramma gebiedsontwikkeling

Wij hebben onze expertise in gebiedsontwikkeling en het gebruik van interactieve tools samengebracht in een prikkelende collegereeks. Hierin brengen we studenten binnen enkele uren de kernaspecten van gebiedsontwikkeling bij. Een bijzonder interessant element voor studenten is het inzicht in hoe de verschillende onderdelen van gebiedsontwikkeling met elkaar interageren. We dragen graag bij aan de ontwikkeling van studenten door middel van kennisdeling. Dankzij de inzet van Citymaker, een rollenspel en onze maquette bouwdoos bieden we een interactieve, educatieve en bovenal leuke leservaring. Onze colleges worden doorgaans hoog gewaardeerd in evaluaties.

De Citymaker rekentool koppelt ambities, kennis en expertises aan elkaar om scenario's te ontwikkelen

Ontwikkelen masterplan

Citymaker biedt ondersteuning bij het opstellen van alle randvoorwaarden voor een masterplan. Door het integreren van informatie en data, zorgt Citymaker ervoor dat alle randvoorwaarden met elkaar in verband worden gebracht. Het risico van het formuleren van onrealistische wensen en ambities voor een gebied wordt vermindert. Er wordt voorkomen dat er gestart wordt aan een ontwerpproces waarbij de ambities voortdurend moeten worden bijgesteld, wat vaak resulteert in vertraging en frustraties. Met behulp van onze scenario generator kunnen we eenvoudig meerdere typologieën binnen een groter gebied plaatsen, terwijl we ook rekening houden met de bestaande bebouwing. Ons proces verhoogt niet alleen de efficiëntie van de planningsfase, maar zorgt ook voor een meer gestroomlijnde en realistische benadering van de ontwikkeling van een masterplan.

Afbeelding van een maquette die de verdichtingspotentie van een ontwikkelgebied onderzoekt aan de hand van Citymaker

Tenderscan

Citymaker helpt bij het opstellen van een realistische uitvraag. Door alle randvoorwaarden van een gebied aan elkaar te koppelen en van elkaar afhankelijk te maken, wordt direct beoordeeld of de stapeling van ambities haalbaar is. Een zorgvuldig geformuleerde uitvraag zorgt voor passende antwoorden en voorkomt verrassingen tijdens het ontwerpproces. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het beoordelen van de inzendingen op uw uitvraag. Door een grondige toetsing van het programma kunnen we direct inzichtelijk maken hoe elke inzending aansluit op uw verwachtingen. We presenteren alle inzendingen op een transparante manier naast elkaar, zodat u snel een objectief een weloverwogen keuze kan maken.

Animatie met schema's die de stappen van een retailtransformatie met Citymaker laten zien

Heatmaps

Met onze GIS-tools kunnen we snel en uitgebreid uw gebied analyseren. We produceren snel en efficiënt een veelzijdige reeks analysekaarten over diverse onderwerpen, waaronder programma's, openbare ruimte, veiligheid en leefbaarheid. Al deze informatie kunnen we ook integreren in wat we noemen interactieve heatmaps. Deze heatmaps bieden inzicht in de potentie van uw gebied, zoals waar bouwactiviteiten mogelijk zijn of juist niet en welke gebieden extra aandacht vereisen op het gebied van klimaatbestendigheid. Voor elke opdracht ontwikkelen we, in samenspraak met onze klanten, locatie specifieke kaarten.

Typologisch onderzoek

Met Citymaker maken we bij elk project nieuwe milieus waarmee we doelen op de specifieke karakteristieken van gebieden, uiteenlopend van hoogstedelijk tot landelijk wonen. Ieder milieu wordt onderscheiden door unieke kenmerken, waaronder woningtypes, het percentage groen, water, parkeermogelijkheden en de mate van verharding. Bovendien definiëren we samen de optimale mix van functies. Naast de standaardmilieus ontwikkelen we ook nieuwe woon-werk milieus. Voor gemeentes en plangebieden kunnen we deze nieuwe milieus vormgeven waarmee ze vervolgens als voorbeelden kunnen dienen voor uw plan en besluitvorming.

Lesprogramma in gebiedsontwikkeling met Citymaker
Workshop Citymaker gebiedsontwikkeling
Quote over Citymaker Strategische Stedenbouw - Gemeente Rotterdam
"Common Affairs heeft ons met hulp van Citymaker geholpen om in korte tijd een helder inzicht te geven in mogelijkheden en consequenties bij de organisatie van 20.000 tot 30.000 woningen in Rotterdam. De methodiek heeft ons geholpen integraal te blijven communiceren over ingewikkelde keuzes en kwesties. Kortom, top!"

 

Marlies van der Maarel

Strategisch stedenbouwkundige
Gemeente Rotterdam

Voor wie

Voor wie

Gemeenten

 • Duidelijkheid bieden over de ambitie

 • Gebied afstemmen op bewoners

 • Inzicht geven in sociaal en cultureel programma

 • Gelijkwaardige communicatie met marktpartijen

 • Inzicht geven in de grondopbrengsten

 • Duurzaamheidsambitie doorrekenen

Woningcorporaties

 • De potentie van bestaand gebied in kaart brengen

 • Renoveren, of slopen en herontwikkelen

 • In nieuw gebied de problemen van bestaand gebied meenemen

 • Gebied afstemmen op bewoners

 • Inzicht geven in een
  sociaal programma

Projectontwikkelaars

 • In een fractie van de tijd en tegen lagere kosten veel varianten maken

 • Het ontwikkelingsproces beter en sneller sturen

 • De stedenbouwkundige ontwerpfase efficiënter laten verlopen

 • Snel inzicht bieden in de opbouw van het plan

Wie gingen je voor

logo-gemeente-almere
logo-rochdale
logo-afwc
logo-giro-555
logo-rijksvastgoedbedrijf
logo-gemeente-amsterdam
logo-vng
logo-gemeente-rotterdam
logo-gemeente-utrecht
logo-aedes
logo-asr
logo-de-alliantie
logo-am
logo-ns-poort
logo-zuidplas
logo-gemeente-alkmaar
logo-universiteit-utrecht
logo-rijswijk-wonen
logo-hogeschool-rotterdam
logo-asre
logo-internationaal-hoger-onderwijs-breda

Over ons

Citymaker is een initiatief van Common Affairs | Stedenbouw en Architectuur en is ontstaan uit de behoefte om slimmer en sneller te werken. Voor de realisatie van Citymaker zijn de krachten gebundeld met Stadkwadraat, Techniplan en Objectum. De partners bundelen een enorme hoeveelheid kennis en ervaring, die wordt samengebracht in Citymaker. De methode is uniek in veelzijdigheid en integraliteit. In plaats van adviseurs die langs elkaar heen werken en elkaar niet begrijpen ontstaat er bij Citymaker juist door koppeling van kennis nieuwe informatie en inzichten.

Citymaker wordt als losse dienst aangeboden.

De teamsamenstelling wordt voor iedere opgave afhankelijk van de vraag, opnieuw bepaald.

Over ons
181116-CA-Breda-housing_02
Frankenthalerstraat
MH_2010_citymaker_4716_edited
Contact

Contact

KNSM-Laan 75

1019 LB, Amsterdam

020 - 719 23 55

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel of mail ons gerust.

Of laat uw contactgegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • Telefoonnummer
 • LinkedIn
bottom of page