top of page
Citymaker logo transparant.png
EERST REKENEN, DAN TEKENEN
DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

INTRODUCTIE

Citymaker is een oplossing voor gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars die een integraal inzicht in berekeningen en scenario’s van hun gebiedsontwikkeling willen. 

Het doel is niet met elkaar te ontwerpen, maar om samen in een of meerdere sessies met behulp van data scenario’s te ontwikkelen. Zo wordt op een leuke en efficiënte manier grip op een ontwikkeling verkregen. Of het nu een variantenstudie of een verdichtingstudie betreft: het helpt de verschillende stakeholders om snel inzicht te krijgen in berekeningen en scenario’s en helder en effectief te communiceren. Zo versnellen we duurzame gebiedsontwikkeling.
 

 • Interactief rekenprogramma voor duurzame gebiedsontwikkeling.

 • Alle facetten in één programma: ruimtegebruik, parkeren, bewoners, duurzaamheid en financiën.

 • Eerst rekenen dan pas tekenen.

 • Snel en eenvoudig scenario's ontwikkelen.

Video

PROJECTEN

WAAROM CITYMAKER?

Duurzame gebieds-ontwikkeling inzichtelijk

Uitleglocaties nemen af en gebiedsontwikkeling verschuift van weiland naar binnenstedelijk. Complexe verhoudingen tussen belanghebbenden en een veranderende markt vragen om een nieuwe, slimme, integrale benadering.​

Eerst rekenen,

dan tekenen

Stedenbouwkundige schetsen of tekeningen maken voordat er goed programmatisch is gerekend, kost veel tijd en geld. Oneindige cycli van tekenen en rekenen zorgen voor onduidelijkheid. Door het bundelen van kennis in Citymaker kunnen de uitgangspunten, het programma en de haalbaarheid duidelijk worden vastgesteld. Daarna kan alle energie worden gestoken in het ontwerpen van een mooi plan.

Completer 

en sneller

Alle kennis die komt kijken bij gebiedsontwikkeling wordt door Citymaker slim gekoppeld. Hierdoor is het mogelijk om snel verschillende integrale scenario’s te bepalen. Dit zorgt ervoor dat er goed inzicht wordt verkregen in de potenties en risico’s van een gebied.

Transparantie

Met Citymaker wordt een betere afstemming van belangen mogelijk. Dit omdat de resultaten van keuzes of eisen ten aanzien van programma, financiën en duurzaamheid direct zichtbaar zijn en kunnen worden vergeleken. Hierdoor ontstaat voor alle belanghebbenden onderling begrip en dus betere communicatie.

Waarom?
Projecten
Gebruikers

GEBRUIKERS

Gemeenten

 • Duidelijkheid bieden over de ambitie van nieuwe ontwikkelingen

 • Gebied afstemmen op bewoners

 • Inzicht geven in een sociaal cultureel programma

 • Gelijkwaardige communicatie met ontwikkelaar

 • Inzicht geven in de grondopbrengsten

 • Duurzaamheidsambitie doorrekenen

Woningcorporaties

 

 • De potentie van bestaand gebied in kaart brengen

 • Renoveren, of slopen en herontwikkelen

 • In nieuw gebied de problemen van bestaand gebied meenemen

 • Gebied afstemmen op bewoners

 • Inzicht geven in een sociaal programma.

Projectontwikkelaars

 • In een fractie van de tijd en tegen lagere kosten veel varianten makenAlle kennis die komt kijken bij

 • Het ontwikkelingsproces beter en sneller sturen

 • De stedenbouwkundige ontwerpfase efficiënter laten verlopen

 • Snel inzicht bieden in de opbouw van het plan

ONDERDELEN CITYMAKER

Alle facetten van gebiedsontwikkeling in één programma.

Onderdelen
MH_2010_citymaker_4716_edited

CITYMAKER-GROEP

De Citymakergroep bestaat uit een samenwerking van vier bedrijven. Met elkaar hebben de partners een enorme kennis en ervaring. Al deze kennis en ervaring is gebundeld in de Citymaker, hierdoor is Citymaker uniek in veelzijdigheid en integraliteit. In plaats van adviseurs die langs elkaar werken en elkaar niet begrijpen ontstaat er bij Citymaker juist door koppeling van kennis nieuwe informatie en inzichten

Common affairs.png

Common Affairs

De architecten en stedenbouwkundige van Common Affairs leveren de ontwerpervaring. Zij kennen als geen ander de stedenbouwkundige typologie en de effecten van keuzes op groen, water, parkeren, enzovoort. Bovendien zijn zij de oprichters van Citymaker.

Donkerpaars_RGB.jpg
Techniplan.jpg
Objectum.png

Stadkwadraat

Stadkwadraat is een bureau met specialisten in planeconomie en werkt voor alle partijen die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling. Stadkwadraat heeft de planeconomische module ontwikkeld. In deze module wordt de grondexploitatie en de vastgoedexploitatie doorgerekend.

Techniplan

Techniplan verzorgt als specialist in duurzame gebouwen en gebiedsontwikkelingen de module voor duurzaamheid en energieadvies: energieverbruik verminderen, slim ontwerpen en duurzame vormen van energieopwekking.

Objectum

Objectum biedt bouwadvies en project-management bij bouwprojecten, ontwikkel- en/of huisvestings-vraagstukken.

Citymaker-groep

WERKWIJZE

Van vliegende start tot complex programma van eisen
Citymaker wordt ingezet als dienst. Met de belanghebbenden zullen in korte workshopsessies de opgaven worden behandeld. Citymaker is inzetbaar in verschillende projectfases en voor verschillende producten.

 

Voor elke opgave een passend team
Per workshopsessie zullen twee experts aanwezig zijn. Per vraag wordt bekeken wie van de Citymakerpartners het beste kan aanschuiven voor een workshop of specifieke vraag van een opdrachtgever.

 

Heldere projectopbouw
Bij een nieuwe werkwijze hoort ook een heldere projectopbouw. Citymaker wil af van lange onoverzichtelijke projecten waarbij het voor de opdrachtgever onduidelijk is hoelang het gaat duren en wat het gaat kosten. De Citymakergroep heeft een menukaart samengesteld waarin duidelijk wordt aangegeven welk producten worden geleverd tegen welke prijs in welke tijd.

Werkwijze
Contact

CONTACT

Meer weten? Bel 020-7192355, mail naar info@citymaker.nl

of vul onderstaand formulier in. 

bottom of page