ONDERDELEN

FINANCIËN

Realtime inzicht in financiële consequenties
Door de ingebouwde grond- en vastgoedexploitatie met de daar aangehangen planning is er bij ieder scenario automatisch een cashflow overzicht. Omdat ieder project uniek is zijn alle financiële parameters aan te passen

© CityMaker 2020