top of page
SCHIEOEVERS NOORD, DELFT

EERSTE BOUWVOLUMESTUDIE IN COMBINATIE MET ONTWIKKELSTRATEGIE

De gemeente Delft heeft vanaf 2017 sterk ingezet om van Schieoevers-Noord een nieuw werk-woongebied te maken. Dit gebied ligt tussen het centrum en NS-station Delft Campus in, en kent daarmee een perfecte locatie om een nieuw soort woon-werkmilieu te huisvesten. Het gebied wordt op een duurzame wijze getransformeerd van een monofunctioneel bedrijventerrein naar een levendig, innovatief en toekomstbesteding gebied. In dit gebied zal gewoond, gewerkt en gerecreëerd gaan worden. Om een levendig gebied te ontwikkelen, is het noodzakelijk om een goede mix van functies te creëren, met daarbij een goede differentiatie van doelgroepen. Citymaker heeft op een innovatieve wijze inzicht geboden aan de ruimtelijke contouren en de financiële haalbaarheid.

 

De gemeente heeft aan de vooravond van het project goed nagedacht over de mogelijkheden en randvoorwaarden. Doormiddel van Citymaker zijn er verschillende scenario’s opgesteld waarbij de FSI, functiemix en parkeeroplossingen zijn aangepast. In totaal zijn er meer dan 80 scenario’s opgesteld, om te kunnen bepalen welke varianten op basis van de financiële haalbaarheid onlogisch werden geacht. Doordat Citymaker altijd, op een snelle en innovatieve wijze, naar het ruimtegebruikstechnische optimum rekent, was het mogelijk om de uiterste bandbreedtes te bepalen. Hiermee is er een goed beeld ontstaan waarbinnen de gemeente haar ruimtelijke- en programmatische ambities kan vormgeven.

bottom of page