top of page
banner - gebiedsontwikkeling met Citymaker
gebiedsontwikkeling met Citymaker

Snel

Ontwikkel en pas moeiteloos scenario's aan zonder eindeloze data-invoer of programmering. We stappen direct in het proces, werken van grof naar fijn, en tonen onmiddellijk resultaten. Dit resulteert in een dynamische aanpak waarbij iedereen wordt betrokken.

Compleet

Alle aspecten van gebiedsontwikkeling zijn met elkaar verbonden in Citymaker. Onze basisdata wordt tijdens het proces continu verrijkt met jouw kennis en beleid. Al onze data is visueel en aanpasbaar, zo creëren we vertrouwen. Iedereen kan op elk moment zijn input kan leveren.

Inzicht

Dankzij de koppeling van alle aspecten van gebiedsontwikkeling krijg je direct inzicht in de impact van aanpassingen. Elke discipline ziet in realtime hoe zijn beleid de inspanningen van collega's beïnvloedt, wat resulteert in heldere communicatie en een geïnformeerde besluitvorming.

Onderdelen nieuw

Alle facetten van gebiedsontwikkeling 

in één programma

programma

duurzaamheid

Alle facetten van gebiedsontwikkeling 

in één programma

house_1259707 (1).png

 bestaand 

family_3040102.png

 bewoners 

euro_5631943.png

 financiën 

accountant_7803167.png

 Citymaker 

cityscape_2451548.png

 programma 

vehicle_13753057.png

 parkeren 

windmill_11329319.png

 duurzaamheid 

placeholder_819865.png

 locatie 

forest_367022.png

 openbare ruimte 

Diensten

Diensten

Eerst rekenen, dan tekenen

Dit principe ligt ten grondslag aan al onze diensten, met als doel de communicatie binnen een planteam te optimaliseren. Door kennis te koppelen en deze objectief te visualiseren, kunnen sneller en op  beter onderbouwde manier besluiten worden genomen. De Citymaker methode bespaart niet alleen tijd maar vergroot ook de betrokkenheid van het planteam. Citymaker versterkt het collectieve vermogen om doelen te bereiken en geeft het proces een boost! 

Scenariostudies

We verzamelen van alle essentiële randvoorwaarden en kennis van het projectteam over het plangebied, zoals de vraag naar specifieke woningtypes, de gewenste mix van functies, het sociale programma, parkeernormen, financiën en duurzaamheidsambities. Met behulp van de Citymaker rekentool koppelen we alle wensen, kennis en expertises aan elkaar. Daarna ontwikkelen we samen met het projectteam scenario's. We maken de voor- en nadelen van verschillende keuzes direct én in real-time duidelijk. Iedereen kan ten alle tijden extra input leveren. Een scenariostudie kan variëren van een langdurig proces, waarin we gedurende een langere periode ondersteunen of een kort en intensief traject waarin we het projectteam in een intensieve workshop van één dag al een vliegende start geven.

scenario2.jpg
Scenario-studies.gif

Programma masterplan

Citymaker biedt ondersteuning bij het opstellen van alle randvoorwaarden voor een masterplan. Door het integreren van informatie en data, zorgen we ervoor dat alle randvoorwaarden met elkaar in verband worden gebracht. Het risico van het formuleren van onrealistische wensen voor een gebied wordt vermindert. Ook wordt voorkomen dat er gestart wordt met een ontwerpproces waarbij de ambities voortdurend moeten worden bijgesteld, wat vaak resulteert in vertraging en frustraties. Met behulp van onze scenario generator kunnen we eenvoudig meerdere typologieën binnen een groter gebied plaatsen, terwijl we ook rekening houden met de bestaande bebouwing. Dit proces verhoogt niet alleen de efficiëntie van de planningsfase maar zorgt ook voor een meer gestroomlijnde en realistische benadering van de ontwikkeling van het masterplan.

Verdichtingspotentie

Met onze geavanceerde GIS-analysetool zijn we in staat om snel alle randvoorwaarden van een gebied in kaart te brengen. We vergaren gedetailleerde informatie over de bestaande bebouwing, waaronder het type woningen, eigendomsverhoudingen (koop/huur) en de openbare ruimte. Vervolgens passen we met behulp van onze scenariogenerator verdichtingsmilieus toe op het gebied. Door de data van het bestaande gebied te combineren met nieuwe woonmilieus, verkrijgen we helder inzicht in de verdichtingspotentie van de locatie. Met onze 3D-geprinte maquetteblokjes kunnen we op een interactieve en speelse wijze samen met het hele team de uitkomsten testen. Doordat iedereen actief kan deelnemen deze maquettesessie, is het mogelijk om in een korte sessie veel inzicht te creëren.

Verdichtingspotentie.jpg
Stripes_edited.png

Tenderscan

Citymaker helpt bij het opstellen van een realistische uitvraag. Door alle randvoorwaarden van een gebied aan elkaar te koppelen en van elkaar afhankelijk te maken, wordt direct beoordeeld of de stapeling van ambities haalbaar is. Een zorgvuldig geformuleerde uitvraag zorgt voor passende antwoorden en voorkomt verrassingen tijdens het ontwerpproces. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het beoordelen van de inzendingen op een uitvraag. Door een grondige toetsing van het programma kunnen we direct inzichtelijk maken hoe elke inzending aansluit op de verwachtingen. We presenteren alle inzendingen op een objectieve manier naast elkaar, waarmee de verschillen inzichtelijk worden. Hierdoor wordt het mogelijk om een weloverwogen keuze te maken.

Retailtransformatie

Voor de transformatie van bestaande winkelcentra is Citymaker Retail ontwikkeld. Deze benadering ziet de ruime daken van winkelcentra als potentiële ontwikkelgebieden, waarmee we de verdichtingsmogelijkheden van deze centra kunnen bepalen. We berekenen welk programma daar past en wat de kosten en opbrengsten zijn. Bij een ontwikkellocatie nemen we alle aspecten mee waaronder sloop en nieuwbouw maar ook parkeren en het toevoegen van woningen en nieuwe functies. We onderzoeken hoe dubbelgebruik optimaal toegepast kan worden en of alles haalbaar is. Met Citymaker Retail kunnen we snel verschillende varianten creëren en testen, om zo tot de meest ideale mix voor de transformatie van het winkelcentrum te komen.

Retailmaker-Animatie.gif
Heatmaps ontwikkelgebied.gif

GIS-analyse

Met onze GIS-tools kunnen we snel en uitgebreid een gebied analyseren. Citymaker is in staat om een veelzijdige reeks kaarten te produceren over diverse onderwerpen, waaronder programma's, openbare ruimte, veiligheid en leefbaarheid. Al deze informatie kunnen we integreren in zogeheten heatmaps. De heatmaps zijn interactief en bieden inzicht in de potentie van het gebied, zoals waar bouwactiviteiten mogelijk zijn of juist niet of welke gebieden extra aandacht vereisen op het gebied van klimaatbestendigheid. Voor elke opdracht ontwikkelen we in samenspraak met onze klanten locatie specifieke kaarten.

Referentiedatabase

Door de hoeveelheid aan opdrachten hebben we een uitgebreide database opgebouwd van de gebieden die we hebben geanalyseerd. Deze buurten zijn samengebracht in onze online kaartenbak en beschikbaar op www.Commonaffairs.nl/kaartenbak. Door al onze geanalyseerde gebieden samen te voegen, is er nu een database die het mogelijk maakt om buurten op een eenvoudige manier met elkaar te vergelijken. We vinden het delen van kennis belangrijk en daarom is onze kaartenbak vrij toegankelijk. Op verzoek vullen we de kaartenbak aan met buurten. Dit maakt het makkelijker om buurten niet alleen onderling, maar ook met die van andere gemeenten te vergelijken.

typologisch-onderzoek-kaarten.gif
typologisch-onderzoek.gif

Typologisch onderzoek

Met Citymaker maken we bij elk project nieuwe milieus waarmee we doelen op de specifieke karakteristieken van gebieden, uiteenlopend van hoogstedelijk tot landelijk wonen. Ieder milieu wordt onderscheiden door unieke kenmerken, waaronder woningtypes, het percentage groen, water, parkeermogelijkheden en de mate van verharding. Bovendien definiëren we samen de optimale mix van functies. Naast de standaardmilieus ontwikkelen we ook nieuwe woon-werk milieus. Voor gemeentes en plangebieden kunnen we deze nieuwe milieus vormgeven waarmee ze vervolgens als voorbeelden kunnen dienen in de besluitvorming.

Colleges gebiedsontwikkeling

We hebben onze expertise in gebiedsontwikkeling en het gebruik van interactieve tools samengebracht in een prikkelende collegereeks. Hierin brengen we studenten binnen enkele uren de kernaspecten van gebiedsontwikkeling bij. Een bijzonder interessant element voor studenten is het inzicht in hoe de verschillende onderdelen van gebiedsontwikkeling met elkaar interageren. We dragen graag bij aan de ontwikkeling van studenten door middel van kennisdeling. Dankzij de inzet van Citymaker, een rollenspel en onze maquette bouwdoos bieden we een interactieve, educatieve en bovenal leuke leservaring. Onze colleges worden doorgaans hoog gewaardeerd in evaluaties.

IMG_1138.heic
Workshop Citymaker gebiedsontwikkeling
MH_2010_citymaker_4443.jpg
"Common Affairs heeft ons met hulp van Citymaker geholpen om in korte tijd een helder inzicht te geven in mogelijkheden en consequenties bij de organisatie van 20.000 tot 30.000 woningen in Rotterdam. De methodiek heeft ons geholpen integraal te blijven communiceren over ingewikkelde keuzes en kwesties. Kortom, top!"

 

Marlies van der Maarel

Strategisch stedenbouwkundige
Gemeente Rotterdam

Voor wie

Voor wie

Gemeenten

 • Duidelijkheid bieden over de ambitie

 • Gebied afstemmen op bewoners

 • Inzicht geven in sociaal en cultureel programma

 • Gelijkwaardige communicatie met marktpartijen

 • Inzicht geven in de grondopbrengsten

 • Duurzaamheidsambitie doorrekenen

Woningcorporaties

 • De potentie van bestaand gebied in kaart brengen

 • Renoveren, of slopen en herontwikkelen

 • In nieuw gebied de problemen van bestaand gebied meenemen

 • Gebied afstemmen op bewoners

 • Inzicht geven in een
  sociaal programma

Projectontwikkelaars

 • In een fractie van de tijd en tegen lagere kosten veel varianten maken

 • Het ontwikkelingsproces beter en sneller sturen

 • De stedenbouwkundige ontwerpfase efficiënter laten verlopen

 • Snel inzicht bieden in de opbouw van het plan

Wie gingen je voor

logo-gemeente-almere
logo-rochdale
logo-afwc
logo-giro-555
logo-rijksvastgoedbedrijf
logo-gemeente-amsterdam
logo-vng
logo-gemeente-rotterdam
logo-gemeente-utrecht
logo-aedes
logo-asr
logo-de-alliantie
logo-am
logo-ns-poort
logo-zuidplas
logo-gemeente-alkmaar
logo-universiteit-utrecht
logo-rijswijk-wonen
logo-hogeschool-rotterdam
logo-asre
logo-internationaal-hoger-onderwijs-breda

Over ons

Citymaker is een initiatief van Common Affairs | Stedenbouw en Architectuur en is ontstaan uit de behoefte om slimmer en sneller te werken. Voor de realisatie van Citymaker zijn de krachten gebundeld met Stadkwadraat, Techniplan en Objectum. De partners bundelen een enorme hoeveelheid kennis en ervaring, die wordt samengebracht in Citymaker. De methode is uniek in veelzijdigheid en integraliteit. In plaats van adviseurs die langs elkaar heen werken en elkaar niet begrijpen ontstaat er bij Citymaker juist door koppeling van kennis nieuwe informatie en inzichten.

Citymaker wordt als losse dienst aangeboden.

De teamsamenstelling wordt voor iedere opgave afhankelijk van de vraag, opnieuw bepaald.

Over ons
Frankenthalerstraat
MH_2010_citymaker_4716_edited
Contact

Contact

KNSM-Laan 75

1019 LB, Amsterdam

020 - 719 23 55

Neem voor meer informatie

 vrijblijvend contact op of stuur ons een bericht

 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page