top of page
OOSTFLANK, HAARLEMMERMEER

EERSTE BOUWVOLUMESTUDIE IN RELATIE TOT MOGELIJKE UITBREIDING OV-NETWERK

De Oostflank van Haarlemmermeer is door haar centrale ligging binnen de Metropoolregio Amsterdam en nabijheid van Schiphol een unieke locatie met veel ontwikkelpotentie. Het gebied is zeer geschikt om te herontwikkelen en te verdichten met woon en werk programma. Een extra stimulans (maar ook noodzaak) voor die ontwikkeling is het optimaliseren van de bereikbaarheid. Het doortrekken van de Noord/zuid metrolijn vanuit Amsterdam naar Schiphol en Hoofddorp zou daarmee een grote bijdrage kunnen leveren aan de ambitie om de Oostflank te ontwikkelen.

 

Common Affairs en Stadkwadraat hebben samen met gemeente Haarlemmermeer door middel van de Citymaker onderzocht wat het laadvermogen van de Oostflank is. In een aantal workshops hebben we samen met het volledige projectteam bepaald wat de optimale maximale dichtheid is zou kunnen zijn en welke mix aan functies denkbaar is per deelgebied. Het projectteam van de gemeente bestond uit specialisten op diverse gebieden o.a. proces, stedenbouw, planologie, sociaal programma, sport, parkeren, vervoer en economie.

 

Door de Citymaker toe te passen hebben we de verschillende kennis samen kunnen brengen en is deze complexe puzzel en behapbaar gemaakt. Het heeft geresulteerd in inzicht in het maximale laadvermogen van de verschillende gebieden in de Oostflank, en met welk programma.  Het maximale laadvermogen biedt weer inzicht in wat de vervoerwaarde van het gebied zou kunnen zijn, wat van belang is voor de komst van de metro. 
 

bottom of page